Generalforsamling vår 2018

February 12, 2018   

Vi ønsker igjen både nye og gamle studenter velkommen til semesterets generalforsamling! Mange stillinger skal velges på ny og vi oppfordrer alle som ønsker å delta i ei forening om å delta.

Se facebookarrangementet for sted og tid!

Saklista for generalforsamlinga

 • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 • Godkjenning av innkallinga og saklista
 • Årsberetning
 • Generell del v. Saru Subaschandran, oppsummering av foreningas aktivitet og framtidige planer.
 • Økonomiretta del v. William Arild Dahl
 • Godkjenning av regnskap for forrige periode og budsjett for neste periode
 • Valg av styremedlemmer

Vi har ikke fått inn forslag om vedtektsendringer for i år, så dette utgår.

Følgende stillinger skal velges på ny

 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Arrangementsansvarlig
 • Rekrutteringsansvarlig
 • PR-ansvarlig
 • Grafisk ansvarlig
 • Webansvarlig
 • Sosialt ansvarlig
 • Styremedlem

Før valg av stillingene kan stillingene bli redefinert etter forsamlingas ønske, om det foreligger argument for at ei ny stilling vil favne foreninga sine oppgaver bedre. Dette gjelder særlig stillinga styremedlem.

Vel møtt!