Generalforsamling vår 2016

January 20, 2016   

Applitude inviterer til generalforsamling!

Onsdag 3. februar kl. 17.00 arrangerer Applitude sin aller første generalforsamling. Vi er en relativt ny forening, men er allerede godt etablert og har ambisiøse planer framover. På generalforsamlingen vil leder og økonomiansvarlig oppsummere foreningens aktivitet siden stiftelsesmøtet 12. oktober i fjor, presentere foreningens fastsatte planer for nåværende semester, og eventuelle forslag til vedtektsendringer vil behandles.

Sist, men absolutt ikke minst, blir det valg av nye styremedlemmer.

Stillingene som skal velges er:

 • Nestleder
 • Økonomiansvarlig
 • Bedriftskontakt
 • Arrangementsansvarlig
 • Kommunikasjonsansvarlig
 • Rekrutteringsansvarlig
 • Teknisk ansvarlig

Har du forslag til vedtektsendringer, må disse sendes til kontakt@applitude.no senest 7 dager før generalforsamlingen.

Ønsker man å melde seg inn i foreningen før generalforsamlingen, og dermed få stemmerett og mulighet til å stille til valg, kan det gjøres ved å trykke på “Bli medlem” øverst på siden.

Lenke til Facebook-event

Sted: Ole-Johan Dahls hus, rom Pascal

Vel møtt!

Redigering 31. januar:

Dagsorden:

 • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Årsberetning
  • Generell del ved styreleder Gaute Solheim
  • Økonomirettet del ved økonomiansvarlig Thomas Gulli
 • Godkjenning av regnskap fra forrige periode og budsjett for neste periode
 • Behandling av forslag til vedtektsendringer
 • Valg av styremedlemmer