Generalforsamling Høst 2018

September 11, 2018   

Vi ønsker igjen både nye og gamle studenter velkommen til semesterets generalforsamling! Mange stillinger skal velges på ny og vi oppfordrer alle som ønsker å delta i ei forening om å delta.

Se facebookarrangementet for sted, tid og dato!

Saklista for generalforsamlinga

 • Valg av møteleder, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 • Godkjenning av innkallinga og saklista
 • Årsberetning
 • Generell del v. Saru Subaschandran, oppsummering av foreningas aktivitet og framtidige planer.
 • Økonomiretta del v. William Arild Dahl
 • Godkjenning av regnskap for forrige periode og budsjett for neste periode
 • Vedtektsendringer:
  • Flere foreslag til endring av §1.1
  • Foreslag til endring av §1.3
 • Valg av styremedlemmer

Følgende foreslag til vedtektsendringer står til generalforsamling:

Foreslag om endring av §1.1

Nåværende tilstand av §1.1:

Foreningens navn er Applitude studentforening.

Følgende foreslag gjelder for denne vedtektsendringen.

Vedtektsendring #1 Foreslag #1:

Foreningens navn er Appitite studentforening.

Vedtektsendring #1 Foreslag #2:

Foreningens navn er Æppitite studentforening.

Vedtektsendring #1 Foreslag #3:

Foreningens navn er Æpplitude studentforening.

Vedtektsendring #1 Foreslag #4:

Foreningens navn er WIFI Studentforening (Webutvikling ved Instituttet for Informatikk).

Vedtektsendring #1 Foreslag #5:

Foreningens navn er Appsolutt Studentforening.

Vedtektsendring #1 Foreslag #6:

Foreningens navn er Æpple Studentforening.

Foreslag om endring av §1.3

Nåværende tilstand av §1.3:

Foreningens formål er å skape og vedlikeholde et godt sosialt og faglig miljø for mobil apputvikling blant studenter ved Universitetet i Oslo. Foreningen skal også tilrettelegge for kontakt mellom studenter på forskjellige studieretninger, ferdighetsnivåer og årstrinn.

Forslag for endring av vedtekt §1.3:

Foreningens formål er å skape og vedlikeholde et godt sosialt og faglig miljø for webutvikling og mobil apputvikling blant studenter ved Universitetet i Oslo. Foreningen skal også tilrettelegge for kontakt mellom studenter på forskjellige studieretninger, ferdighetsnivåer og årstrinn.

Følgende stillinger skal velges på ny:

 • Leder
 • Nestleder
 • Arrangementsansvarlig
 • Rekrutteringsansvarlig
 • PR-ansvarlig
 • Grafisk ansvarlig
 • Webansvarlig
 • Sosialt ansvarlig
 • Styremedlem

Før valg av stillingene kan stillingene bli redefinert etter forsamlingas ønske, om det foreligger argument for at ei ny stilling vil favne foreninga sine oppgaver bedre. Dette gjelder særlig stillinga styremedlem.

Vel møtt!