Generalforsamling høst 2016

August 25, 2016   

Applitude inviterer til generalforsamling!

Torsdag 8. september kl. 16.30 arrangerer Applitude sin generalforsamling for nåværende semester. Her vil leder og økonomiansvarlig oppsummere foreningens aktivitet siden generalforsamlingen forrige semester, presentere foreningens fastsatte planer for nåværende semester, og eventuelle forslag til vedtektsendringer vil behandles.

Sist, men absolutt ikke minst, blir det valg av nye styremedlemmer.

Stillingene som skal velges er:

 • Styreleder
 • Nestleder
 • Arrangementsansvarlig
 • Kommunikasjonsansvarlig
 • Rekrutteringsansvarlig
 • Styremedlem
 • Styremedlem

Har du forslag til vedtektsendringer, må disse sendes til kontakt@applitude.no senest 7 dager før generalforsamlingen.

Ønsker man å melde seg inn i foreningen før generalforsamlingen, og dermed få stemmerett og mulighet til å stille til valg, kan det gjøres ved å trykke på “Bli medlem” øverst på siden.

Lenke til Facebook-event

Sted: Ole-Johan Dahls hus, rom Pascal.

Dagsorden:

 • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Årsberetning
  • Generell del ved styreleder Gaute Solheim
  • Økonomirettet del ved økonomiansvarlig Thomas Gulli
 • Godkjenning av regnskap fra forrige periode og budsjett for neste periode
 • Behandling av forslag til vedtektsendringer
 • Valg av styremedlemmer

Vel møtt!